VOLS FER UN MASTER D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA?

MÉS INFORMACIÓ

ARA HO POTS FER

a la Universitat Rovira i Virgili amb el nou Master d'Arqueologia Clàssica.

L'objectiu de Màster és oferir als estudiants una formació metodològica i una qualificació professional en el camp de l'arqueologia, una especialització en les principals línies de recerca i alhora una formació específica en arqueologia protohistòrica, greco - romana i de l'antiguitat tardana. S'ofereix un formació centrada en l'estudi de les societats mediterrànies antigues. El Màster proporcionarà a l'alumne la possibilitat d'introduir-se en la recerca arqueològica a través de l'activitat que porten a terme en aquest camp les universitats i institucions que hi participen. L'arqueologia preventiva i la gestió i difusió del patrimoni arqueològic són també objectius de formació prioritaris.

Preinscripció oberta!
del 3 de febrer al 20 de juliol de 2020

Master d'Arqueologia Clàssica

Quin és el perfil i les motivacions de l’alumnat del màster?

El nostre màster ha rebut estudiants de diversos perfils: llicenciats i graduats d’història, de filologia, d’humanitats d’arquitectura, i altres titulacions afins. Persones que han desitjat aprofundir en el estudi de la cultura material de l’antiguitat amb un marc metodològic rigorós i professionalitzador o fins i tot professionals en actiu que han volgut millorar les seves competències en aquest àmbit concret.

Què és el més singular de la proposta?

La nostra proposta permet integrar els estudiants amb diversos perfils d’accés en un pla d’estudis que és a l’hora professionalitzador i d’inici a la recerca. En particular es treballen a fons les tres línies Arqueologia del paisatge, Arqueologia de la Cultura material i Arqueologia de l’arquitectura, amb diferents graus i aspectes d’aproximació: un marc d’iniciació teòrica a la matèria, el context instrumental i metodològic a utilitzar i, finalment, la iniciació pràctica a la recerca actual. També s’ofereix un marc adient de docència i recerca per estudis transversals combinant, per exemple, estudis de fonts escrites amb estudis de caràcter arqueomètric.

Què li aporta el màster als alumnes?

El caràcter interinstitucional del màster permet oferir docència en un ampli ventall de matèries de recerca especialitzada que mostren ràpidament les possibles ramificacions d’aquests estudis. A més de la formació acadèmica teòrica, es potencia també l’aprofundiment en les tècniques de laboratori per a una carrera científico-tècnica així com els recursos informàtics que poden oferir un camí laboral en el àmbit de la gestió i la difusió del Patrimoni.

SORTIDES PROFESSIONALS

Master d'Arqueologia

Amb les competències adquirides els nous titulats podran treballar en institucions públiques locals i específiques (com, per exemple, oficines, museus, teatres, filmoteques, biblioteques, arxius, etc.), en les empreses i organitzacions professionals que operen en l'àmbit de la protecció, ús i promoció del patrimoni cultural, i com a consultors i directors de projectes científics. A més podran dur a terme activitat editorial a diversos nivells: en periòdics, revistes especialitzades i publicacions periòdiques.


Empreses d'arqueologia i indústries culturals

Administració pública (ajuntaments, administracions autonòmica, provincial i estatal)

Museus

Educació secundària

Investigació en universitats i centres de recerca

Excavacions arqueològiques i estudis del patrimoni.

AUTOMATRÍCULA

Consulta les diferents opcions des de la web de la Universitat Rovira i Virgili