PLA D'ESTUDIS

Aquest es el camí a seguir

ASSIGNATURES

Dades acadèmiques

Títol: Master d'Arqueologia Clàssica
Durada: 2 anys
Crèdits: 90 ECTS
Optatives: 27
Obligatòries: 51
Treball Fi de Màster: 12
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2017: PAU i FP 5,000

Master d'Arqueologia

Requisits d'admissió

La selecció dels alumnes es durà a terme acord amb els criteris següents:

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 35 punts, d’acord amb l'ordre següent:

 • Titulats de l'àmbit de les Humanitats i de les Ciències Socials: fins a un màxim de 35 punts
 • Titulats de l'àmbit de les Enginyeries: fins a un màxim de 20 punt
 • Altres: 0 punts.
2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 35 punts.
3. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats deformació, acreditades documentalment, assistència a excavacions arqueològiques) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 20 punts.
4. Coneixement d'idiomes (Anglès, francès o alemany): fins a un màxim de 10 punts.
No obstant això, si no hi ha situació d'insuficiència de places, l'òrgan d'admissió podrà admetre estudiants sense necessitat de prioritzar-los en funció dels mèrits.

Pla d'estudis


1er Curs

 • Evolució històrica del paisatge: GIS (6 crèdits)
 • Dibuix i tècniques de restitució de l’arquitectura (6 crèdits)
 • Iconografia i produccions artístiques (3 crèdits)
 • Arqueometria. Materials transformats / no-transformats (3 crèdits)
 • Arqueologia d’intervenció i cartes de risc (6 crèdits)
 • Fonts textuals per a la recerca històrica. Epigrafia i papirologia (6 crèdits)
 • Marc Jurídic del Patrimoni Arqueològic (3 crèdits)
 • Optatives (27 crèdits)

2n Curs

 • Orientació professional en arqueologia y deontologia (3 crèdits)
 • Arqueologia del paisatge. Mètodes i tècniques (3 crèdits)
 • Anàlisi tècnica de l’arquitectura (3 crèdits)
 • Economia, comerç i materials (3 crèdits)
 • Pràctiques externes (3 crèdits)
 • Treball Fí de Master (12 crèdits)

Optatives

 • Mètodes i tècniques en excavació arqueològica (6 crèdits)
 • Introducció a l’Arqueologia del Territori (3 crèdits)
 • Arqueologia de l’Arquitectura (3 crèdits)
 • Introducció a la Ceramologia (3 crèdits)
 • Arqueologia de les Ciutats Romanes (3 crèdits)
 • Arqueologia de la Mort (3 crèdits)
 • Arqueologia de la Guerra (3 crèdits)
 • Arqueologia de la Hidraulica (3 crèdits)
 • Religió i Mitologia del Mon Clàssic (3 crèdits)
 • Arqueologia de la Colonització (3 crèdits)
 • Arqueologia Ibèrica (3 crèdits)
 • Arqueologia del Territori al Mediterrani Antic (3 crèdits)
 • Arqueologia de l'Antigitat Tardia (3 crèdits)
 • Arqueologia de la Producció i Tecnologia Antiga (3 crèdits)
 • Arquitectura Grega i Romana (3 crèdits)
 • Institucions Jurídiques Romanes (3 crèdits)
 • Arqueologia de l'Orient Grecoromà (3 crèdits)
 • Difusió i Transferència del Coneixement en Arqueologia (3 crèdits)
 • Mètodes estadístics aplicats en Arqueologia (3 crèdits)